top of page

Kizomba 16th March - 18th May 2020

Kizomba Level 1 with Glesniel & Mina

Duration: 8 week course (2 hours once a week, Tuesdays)

Minimum 7 couples. 

Obligatory Registration for ALL wishing to take this course.

Passer for deg som aldri har danset Kizomba tidligere eller ønsker å friske opp trinn, følging/føring og rytme i et rolig tempo. 

I løpet av kurset skal du lære teknikken bak følging og føring i basic 1, 2 og 3, saida, virgula, hinge, og bounce og hvordan å kombinere disse.

Suitable for those who have never danced Kizomba before or want to freshen up steps, following / leading and rhythm at a leisurely pace.

During the course you will learn the technique of following and guiding in basic 1, 2 and 3, saida, virgula, hinge, and bounce and how to combine these.

Kizomba Level 2 with Roseanne and Victor

Duration: 4 week course (once a week, Wednesdays)

ATTENTION: Start date: 25th March - 22nd April

Price: 645 Kr (Included in Full Pass but can be purchased separately from our other courses)

Due to Roseanne's pregnancy, the course will only be 4 weeks duration, with the possibility of extending the length of the course further if circumstances allow. 

Minimum 7 couples.

Obligatory Registration for ALL wishing to take this course.

Passer for deg som har gått på et nybegynnerkurs i Kizomba.

I løpet av kurset vil vi bygge videre på de grunnleggende trinnene og kombinasjoner. Du vil lære mer avanserte kombinasjoner, forbedre føring/følging teknikken. Det vil også fokuseres litt på styling, stil og musikktolkning.

 

Suitable for those who have attended a beginner course in Kizomba.

During the course we will build on the basic steps and combinations. You will learn more advanced combinations, improving the leading / following technique. There will also be some focus on styling, refinement, and music interpretation.

Kizomba Level 3 with Roseanne and Victor

Duration: 4 week course (once a week, Wednesdays)

ATTENTION: Start date: 25th March - 22nd April

Price: 645 Kr (Included in Full Pass but can be purchased separately from our other courses)

Due to Roseanne's pregnancy, the course will only be 4 weeks duration, with the possibility of extending the length of the course further if circumstances allow. 

Minimum 7 par.

Obligatorisk registrating for ALLE som ønsker å delta.

 

Suitable for those who have participated in Kizomba Level 2, know the basics well and can master longer combinations.
The course includes more advanced combinations, improvement of leader/follower techniques and will have more focus on styling, music interpretation and improving your own style.

 


Om kurset: Passer for deg som har gått på Kizomba Nivå 2, kan basics godt fra før av og håndterer lengre kombinasjoner. Innhold: I løpet av kurset vil du lære mer avanserte kombinasjoner, forbedre føring/følging teknikken. Det vil også fokuseres mer på styling, stil og musikktolkning.

Mina Kizomba.jpg
Kizomba Weekend v3.png
bottom of page