top of page

CLOSED DUE TO COVID-19 RESTRICTIONS​

 

New this Term: Just Breathe & Move Yoga

 

Just Breathe & Move - Yoga Med Kine

Tuesdays: kl. 16:00-16:55

Duration: 8 weeks once a week

 

This is a Yoga and breathing class to increase awareness, contact and control in your body.

 

How you feel and how you think reflects in your breathe and movement. This class encourages movement and creates more balance in your heart, your body, your breath, and your mind enabling  you to move freely, to freely express what you want, feeling calm, powerful, strong and soft at the same time.

 

Kine has developed Just Breathe Yoga and Bergen Mountain Yoga (Bergenfjellyoga). She has been teaching for 10 years, and is in love with music, movement and expression. Her main focus is on 

Happy Movement, Strength, Flexibility, Breath work, Vinyasa and Hatha 

 

The class is open to everyone.

Please take your own yoga mat!

Just Breathe & Move - Yoga Med Kine
Yoga og pusteklasse for å øke bevisstheten, kontakt og kontroll i kropp.
Hvordan du føler deg og hvordan du tenker reflekteres i pusten og bevegelsen. Denne klassen er her for å bevege deg og skape mer balanse i hjertet, kroppen din, pusten og sinnet ditt. Så du kan bevege deg fritt og uttrykke det du vil, føle deg rolig, kraftfull sterk og myk på samme tid.

Kine har utviklet Just Breathe yoga og Bergen fjell Yoga. (Bergenfjellyoga) Hun har undervist i 10 år. Kine er forelsket i musikk, bevegelse og uttrykk.

Klassen er åpen for alle.

Vennligst ta med egen matte!

 

Velkommen!

Kine 2.jpg
bottom of page